Tygodniowy Raport nr 88

W dniach od 14 do 20 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 17.06.2021 przekazano do Inżyniera oraz Zamawiającego, dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej (edytowalna, nieedytowalna, jak i zeskanowana dokumentacja) – opieczętowaną przez Inżyniera jako zatwierdzoną do realizacji – PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MS-21, MS-29, MS-31,
  • W dniu 15.06.2021 przekazano projekty, architektoniczno-budowlane: branżowe, PB drogi – Węzeł Emilia,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera – PW tom 2.6.1 Odwodnienie drogi,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – PW tom 1.2.2 wraz z przedmiarem – opieczętowane do realizacji – w zakresie obiektu WS-2,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano uwagi Zamawiającego do materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zakres Węzła Emilia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D-08.02.01. Chodnik z brukowej kostki betonowej
  • M.11.04.01 Ściany szczelinowe,
  • M.11.04.02 Ściany szczelinowe stanowiące fundamenty podpór,
  • D-04.02.01. Warstwa mrozoochronna
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 17.06.201 przekazano KNA (N) nr 65 – PW tom 1.2.10 Obiekt WK-PGD-10,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 47 rev. 01 w zakresie obiektu WS-25
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 48 rev. 01 w zakresie obiektu MS-27,
  • W dniu 14.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 46 rev. 01 w zakresie obiektu MD-26,
  • W dniu 18.06.2001 otrzymano zatwierdzenie inżyniera KNA (N) nr 65 – PW tom 1.2.10 Obiekt WK-PGD-10
 4. Postęp prac – przedstawiony został w załączniku do Raportu

Tygodniowy Raport nr 87

W tygodniu od 7 do 13 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 10.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 05 Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe
  • W dniu 10.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-8, Konstrukcji oporowej K-10,
  • W dniu 10.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji –PW rev.03 wraz z przedmiarami w zakresie: przebudowy sieci wodociągowej W-16 ul. Okręglik w Łodzi oraz przebudowy sieci wodociągowej W-26 ul. Toeplitza w Łodzi,
  • W dniu 8.06.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera w zakresie: PW Drogi rev. 03,
  • W dniu 8.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 02 wraz z przedmiarami w zakresie: obiektów MS-21, MS-29, MS-31,W dniu 11.06.2021 przekazano rev. 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie obiektów MD-26 i MS-27
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • R.02.01.01 – Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych,
  • M. 20.01.07. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych,
  • M.20.01.08. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 9.06.2021 przekazano KNA (N) nr 55 rewizja 1 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
  • W dniu 9.06.2021 przekazano KNA (N) nr 64  w  zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków
  • W dniu 9.06.2021 przekazano rev. 01 KNA (N) nr 46, KNA (N) nr 47, KNA (N) nr 48 – w zakresie obiektów odpowiednio: MD-26, WS-25, MS-27
  • W dniu 10.06.2021 przekazano KNA (N) nr 57  w  zakresie obiektu WS-13
  • W dniu 10.06.2021 przekazano KNA (N) nr 56  w  zakresie obiektu WD-17
  • W dniu 7.06.2021 przekazano KNA (N) nr 63 w zakresie konstrukcji oporowej K-14
  • W dniu 8.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 60 w zakresie przebudowy kolizji EWN 2 montaż fundamentu studniowego na stan. nr 10
 4. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 86

W tygodniu od 31 maja do 6 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 1.06.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-9
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.20.01.19 Klamry do mocowania drabiny,
  • M.20.01.18. Humusowanie terenu
  • D-04.02.01. Warstwa mrozoochronna,
  • D-04.02.04. Wzmocnienie podłoża materacem z geosiatki i kruszywa,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 2.06.2021 przekazano KNA (N) nr 59 w zakresie: wzmocnienie podłoża gruntowego – kolumny DSM – najazd do obiektu MS-31,
  • W dniu 2.06.2021 przekazano KNA (N) nr 62 w zakresie obiektu MS-14,
  • W dniu 31.05.2021 przekazano KNA (N) nr 50 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi trasy S14 w km 14+825-14+930 oraz km 15+080-15+155,
  • W dniu 1.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 12 rev. 2 w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 1.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 58 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 4.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 39 w zakresie obiektu WD-23.
 4. Postęp prac budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 85

W tygodniu od 24 do 30 maja 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 25.05.2021 przekazano rewizję 05 wskutek autokorekty PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe,
  • W dniu 27.05.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-8 i K-10,
  • W dniu 24.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 0 PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MD-20 oraz MGP-22
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.11.04.01 Ściany szczelinowe
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 24.05.2021 przekazano rewizje KNA w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia (KNA (N) nr 12 rev. 2)
  • W dniu 25.05.2021 przekazano KNA (N) nr 58 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  • W dniu 25.05.2021 przekazano KNA (N) nr 60 w zakresie przebudowy kolizji EWN 2. Montaż fundamentu studniowego na stan. Nr 10
  • W dniu 26.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 38 w zakresie obiektu WD-9
 4. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 84

W tygodniu od 17 do 23 maja 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 18.05.2021 przekazanie –– rewizji 0 PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MD-20 i MGP-22,
  • W dniu 17.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 03  PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: PGD-5 i PGD-6,
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera do rewizji 01 oraz rewizji 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie Odwodnienia drogi,
  • W dniu 21.05.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera do rewizji 00 PW wraz z przedmiarami w zakresie przepustów na rowie RBN 1.1, przepustów na rowie RBN 1.2,
  • W dniu 21.05.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera do rewizji 01 PW wraz z przedmiarami w zakresie przepustów na rowie RBN 2, przepustów na rowie RBN 5, przepustu rurowego PDR-7.2, przepustu rurowego PDR-16.1
  • W dniu 20.05.2021 przekazanie ––rewizji 0 PW wraz z przedmiarem w zakresie obiektu WS-2,
  • W dniu 20.05.2021 przekazanie rewizji 03 PW Drogi,
  • W dniu 20.05.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MS-21, MS-29 i MS-31
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywaniem specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 12 rewizja 1 w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 51 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 55 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
 4. Przekazanie Opinii Projektanta dot. projektów technologicznych: Konstrukcja oporowa K-8, Konstrukcja oporowa K-9, Murów oporowych optemBLOK dla obiektów PGD-5 oraz PGD-6.
 5. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.
 6. Omówienie roszczeń.
 7. Omówienie bieżących trudności oraz spraw związanych z realizacją kontraktu.
 8. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 83

W tygodniu od 10 do 16 maja wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 10.05.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 13.05.2021 przekazano rewizję 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-16) ul. Okręglik w Łodzi oraz Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi,
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe rev. 04
  • Otrzymano pismo Inżyniera – wstępna akceptacja rysunków koncepcyjnych rozwiązań projektowych dla węzła Emilia,
  • W dniu 14.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarem
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.02.04.20. Wzmocnienie podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM),
  • D-02.03.01. Wykonanie nasypów,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.03.03 Rów kryty
  • D.01.03.06A. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • D.01.03.06B. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywaniemKart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 45 w zakresie obiektu MS-21
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 54 w zakresie obiektu PGD-6
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 34 rewizja 1 w zakresie obiektu MS-14,
  • W dniu 12.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 52 w zakresie obiektu WD-12
  • W dniu 12.05.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA(N) nr 49 w zakresie obiektu MS-24
  • W dniu 13.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 36 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04 – dotyczy studni od D4.11 do D4.13
  • W dniu 13.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 37 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04 – dotyczy studni od D4.14 do D4.20
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji:
  • otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu (Wydział Komunikacji) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Budowa kanału sanitarnego KS-04 i kanału deszczowego KD-04 w rejonie ul. Staffa i ul. Tuwima w Zgierzu”,
  • otrzymano z Urzędu Miasta w Zgierzu pozytywną opinię do projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Budowa kanału sanitarnego KS-04 i kanału deszczowego KD-04 w rejonie ul. Staffa i ul. Tuwima w Zgierzu”,
  • przekazanie do zaopiniowania do Urzędu Miasta Zgierza oraz do uzgodnienia do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu projektu czasowej organizacji ruchu „Budowa bypassu na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu
 5. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 82

W dniach 3-9 maja zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 5.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rewizja 04 Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne
  • W dniu 5.05.2021 zatwierdzenie Inżyniera Projektu technologicznego – Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi trasy S14 w km 14+825 – 14+930 oraz km 15+085 – 15+155
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.11.03.10. Pale przemieszczeniowe, –
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 4.05.2021 przekazano KNA (N) nr 54 w zakresie PGD-6,
  • W dniu 5.05.2021 przekazano KNA (N) nr 34 rewizja 01 w zakresie zakresu posadowienia oraz zabezpieczenia wykopu dla obiekty MS-14,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 52 w zakresie posadowienia obiektu WD-12,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 38 w zakresie obiektu WD-9,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 39 w zakresie obiektu WD-23,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 55 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04,
  • W dniu 4.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA  nr 40 – w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi trasy S14 w km 14+825 – 14+930 oraz km 15+085 – 15+155
 4. Roboty budowlane wykonane w okresie sprawozdawczym:

Tygodniowy Raport nr 81

W dniach od 26.04 do 02.05.2021 r wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 27.04.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarami w zakresie: obiektu PGD-5 i obiektu PGD- 6
  • W dniu 30.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW w zakresie obiektu: WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych
  • W dniu 27.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rewizja 00 wraz z przedmiarami w zakresie Konstrukcji oporowej nr K-6 i nr K-7
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.14.02.02. Metalizacja,
  • M.11.03.10. Pale przemieszczeniowe,
  • M.14.01.00. Konstrukcja stalowa,
  • M.14.01.03. Sworznie zespalające,
  • M.14.02.01. Pokrycie powłokami malarskimi.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 29.04.2021 przekazano , KNA (N) nr 45, KNA (N) nr 46, KNA (N) nr 47, KNA (N) nr 48: w zakresie obiektów, odpowiednio: MS-21, MD-26, WS-25, MS-27
  • W dniu 28.04.2021 przekazano KNA (N) nr 53 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja S.A.
  • W dniu 29.04.2021 przekazano KNA (N) nr 12 rev. 01  w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • W dniu 29.04.2021 przekazano KNA (N) nr 51 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  • W dniu 29.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 53 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN
  • W dniu 29.04.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 35 w zakresie obiektu MS-31 (posadowienie)
  • W dniu 27.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 44 w zakresie przebudowy kolizji teletechnicznych – Orange Polska S.A. (kolizja TO-07, TO-08, TO-09, TO-10)
 4. Przekazanie Opinii Projektanta dla Projektów technologicznych:
  • Konstrukcja oporowa K-5
  • Konstrukcja oporowa K-10
  • Konstrukcja oporowa K-11
 5. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku:

Tygodniowy Raport nr 80

W tygodniu od 19 do 25 kwietnia 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej
  • W dniu 21.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Odwodnienie drogi wraz z przedmiarem
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Przepust rurowy PDR-7.2 na rowie RBN3 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Przepust rurowy PDR-16.1 na rowie RBN4 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Przepusty na rowie RBN2 wraz z przedmiarem;
  • Przepusty na rowie RBN5 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW Przepusty na rowie RBN 1.1 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW Przepusty na rowie RBN 1.2 wraz z przedmiarem
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie Wykonawcy specyfikacji technicznych
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D.03.03.02 Drenaż
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA
  • W dniu 19.04.2021 przekazano KNA (N) nr 36 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04, dotyczące studni od D4.11 do D4.13,
  • W dniu 19.04.2021 przekazano KNA (N) nr 37 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04, dotyczące studni od D4.14 do D4.20
 4. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 79

W tygodniu od 12 do 18 kwietnia wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej, jak wymieniono poniżej:
  • W dniu 14.04.2021 przekazanie Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne – rewizja 04,
  • W dniu 15.04.2021 przekazanie Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe – rewizja 04
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 14.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla  KNA nr 36 rewizja 1 w zakresie obiektu MS-31 – Most nad rowem RBN5.2 i przejściem dla zwierząt średnich – zakres posadowienie,
  • W dniu 12.04.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 10 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04, KD-04B i KD-07,
  • W dniu 12.04.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 13 w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej KD-04,
  • W dniu 13.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera (w zakresie PB) dla KNA nr  45 w zakresie przepustu PDR-7.1 na rowie RBN3,
  • W dniu 14.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA w zakresie przebudów kolizji teletechnicznych (numery od KNA (N) 14 do KNA (N) 16) i kolizji elektroenergetycznych (numery od KNA (N) 17 do KNA (N) 33)
  • W dniu 15.04.2021 przekazano KNA (N) nr 41 w zakresie Przebudowy kolizji EWN 2 (Montaż fundamentu studniowego na stan. nr 10),
  • W dniu 15.04.2021 przekazano KNA (N) nr 42 i KNA (N) nr 43 w zakresie Przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja S.A,
  • W dniu 15.04.2021 przekazano KNA (N) nr 44 w zakresie Przebudowy kolizji teletechnicznych
 3. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji:
  • przekazano do Starostwa Powiatowego w Zgierzu Wydziału Komunikacji do zaopiniowania projekt czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”,
  • przekazano do uzgodnienia do GDDKiA O/Łódź – zaktualizowany na podstawie uwag GDDKiA O/Łódź – projekt czasowej organizacji ruchu dla etapu „Bypass na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu”.
 4. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku