Tygodniowy Raport nr 78

W tygodniu od 5 do 11 kwietnia zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 7.04.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 04 wraz z przedmiarami w zakresie: budowy przepustu technologicznego PGE oraz likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • W dniu 8.04.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie przepustów:
   Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M1,
   Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M10,
   Przepusty – P-P1 – Przepust na rowie RBN2,
   Przepust PDR-1.4 na rowie RBN1.1,
  • W dniu 9.04.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie:
   Ekranów akustycznych przeciwolśnieniowych
   Ekranów z siatek dla ochrony nietoperzy
   Ekranów akustycznych przeciwolśnieniowych
   Ekrany przeciwolśnieniowe,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D.03.03.02 Drenaż
  • M.11.03.09. Pale prefabrykowane wbijane
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA
  • W dniu 7.04.2021 przekazano KNA (N) nr 35 w zakresie posadowienia obiektu MS-31
  • W dniu 8.04.2021 przekazano KNA nr 45 w zakresie przepustu PDR – 7.1 na rowie RBN3
  • W dniu 8.04.2021 przekazano KNA (N) nr 34 w zakresie posadowienia oraz zabezpieczenia wykopu obiektu MS-14
  • W dniu 9.04.2021 przekazano KNA nr 36 rewizja 1 w zakresie posadowienia obiektu MS-31
 4. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku:

Tygodniowy Raport nr 77

W tygodniu od 29 marca do 3 kwietnia 2021 roku zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 30.03.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Ekranów akustycznych z paneli,
  • W dniu 30.03.2021 przekazanie rewizji 01 PW w zakresie obiektów: WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 1.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Konstrukcji oporowej K-6 i Konstrukcji oporowej K-7,
  • W dniu 2.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Konstrukcji oporowej K-5,
  • W dniu 30.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW rewizja 03 wraz  z przedmiarami w zakresie: Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz,
  • W dniu 30.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rewizja 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-12 i Konstrukcji oporowej K-14
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.03.03.03 Rów kryty,
  • D.02.04.20 Wzmocnienie podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu,
  • D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.03.01 Odwodnienie drogi ekspresowej,
  • D.07.07.01 Oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • procedowanie KNA (N) nr 12 w zakresie: Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • procedowanie KNA nr 44  w zakresie: MS-14- posadowienie oraz zabezpieczenie wykopu.
 4. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku:

Tygodniowy Raport nr 76

W dniach 22-28 marca 2021 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 25.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rewizja 00 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-8, Konstrukcji oporowej K-9, Konstrukcji oporowej K-10, Konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 26.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rewizja 04 wraz z przedmiarem w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 25.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rewizja 02 wraz z przedmiarami w zakresie: przebudów sieci wodociągowych ZWiK,
  • W dniu 25.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rewizja 03 wraz z przedmiarami w zakresie: przebudów przyłączy wodociągowych, budowy przyłączy wodociągowych, likwidacji przyłączy wodociągowych,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • Obiekty inżynieryjne:
   M.11.03.09. Pale wbijane,
   M.14.01.00. Konstrukcja stalowa,
   M.14.01.03. Sworznie zespalające,
   M.14.02.01. Pokrycie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej.
   M.20.01.04. Umocnienie skarp i stożków betonowymi płytami ażurowymi,
  • Roboty drogowe:
   D-04.05.02. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 24.03.2021 przekazano KNA nr 44 dla obiektu MS-14 – zakres posadowienie oraz zabezpieczenie wykopu
  • W dniu 25.03.2021 przekazano KNA (N) nr 14, 15,16 w zakresie: przebudowy kolizji teletechnicznych
  • W dniu 25.03.2021 przekazano KNA (N) nr 17 – (N) nr 33 w zakresie: przebudów kolizji elektroenergetycznych: SN i nN
 4. Wykonane roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku:

Tygodniowy Raport nr 75

W tygodniu od 15 do 21 marca 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 19.03.20201 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowych K-12, Konstrukcji oporowych K-14,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rev. 02 wraz z przedmiarem w zakresie obiektu PGD-5,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie przepustów: P-M1, P-M10, P-P1, PDR-1.4,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie Likwidacji przyłącza cieplnego,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 05 wraz z przedmiarami w zakresie: Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka i Przebudowy sieci wodociągowej PZD Łódź,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej DSP Łódź,
  • W dniu 18.03.2021 otrzymano od Inżyniera i Zamawiającego uwagi do PW rev. 02 wraz z przedmiarami w zakresie obiektu PGD-5, PGD-6,
  • W dniu 18.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 02 wraz z przedmiarem dla obiektu: WD-8,
  • W dniu 19.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev.03 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych oraz sukcesywne ich przekazywanie:
  • D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • M.12.01.04. Kotwy talerzowe
  • M.11.03.04. Wzmocnienie podłoża w technologii CDMM – TRENCHMIXING,
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • M.20.01.09. Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
  • M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11. Ekrany akustyczne pochłaniające, – M.20.01.13. Ekrany przeciwolśnieniowe
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 15.03.2021 przekazano KNA (N) nr 10w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej KD-04, KD-04B, KD-07,
  • W dniu 19.03.2021  otrzymano od Inżyniera brak zatwierdzenia dla KNA (N) nr 11 w zakresie obiektu MS-14,
  • W dniu 19.03.2021 otrzymano od Inżyniera brak zatwierdzenia dla KNA  nr 33 rewizja 1 w zakresie obiektu MS-14.
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji:
  • otrzymano z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu opinię bez uwag do Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”,
  • otrzymano z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi opinię z uwagą do Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”,
  • przekazanie do zatwierdzenia, do zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi i wykonanie montażu belek prefabrykowanych na obiekcie WS-30”,
  • otrzymano z Urzędu Miasta Zgierza pozytywną opinię do projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”
 5. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty drogowe:
  • Wykop:
   TG km 3+900 – 4+200,
   TG km 6+550 – 6+700,
   TG km 7+500 – 8+200
  • Nasyp: 
   TG km 9+420 – 9+480
   TG km 9+500 – 9+520
   TG km 12+390 – 12+500
   TG km 14+350 – 14+535
   TG km 16+070 – 16+343
   Droga gminna DG nr 120949 km 0+000 – 0+579,8 
  • Wymiana gruntu:
   Węzeł Aleksandrów Łódzki – Łącznica ALA_2L,
   TG km 10+960 – 10-990
  • Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych:
   Rzeka Aniołówka; Rów RBN3; Rów RBN 5.1, 5.3
 6. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty mostowe:
  • WD7: Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydeł i ścianek zaplecznych
  • MS14: Platformy robocze
  • WS28: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS30: Deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka
  • MS31: Prace przygotowawcze, platformy robocze
  • PGD-5: Wykop, kolumny DSM, Beton podkładowy
  • P.P-17.1: Wykonanie zasypki inżynierskiej przepustu
 7. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty branżowe:
  • Demontaż istniejącej linii
   Średnie napięcie ES-04: S14 km 8+700 – 11+100
   Średnie napięcie ES-07: S14 km 8+730, ul. Cegielniana
   Średnie napięcie ES-09: S14 km 9+600 – 11+150
   Niskie napięcie EN-11: S14 km 8+840, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-12 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-13 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-14: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Niskie napięcie EN-15: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Wysokie napięcie EWN-02: S14 km 11+100-9+600
  • Układanie kanalizacji, przewierty
   Niskie napięcie EN-10: S14 km 7+016, ul. Witosa
   Teletechnika TO-03, S14 km 7+016, ul. Witosa
  • Zaciąganie kabli do kanalizacji:
   Teletechnika TO-05, S14 km 8+980 – 9+350, ul. Wiosny Ludów
  • Budowa kanalizacji kablowej:
   TO-06 Km 9+700, ul. Aleksandrowska, Zgierz
  • Przepięcie sieci
   Średnie napięcie ES-18: S14 km 11+600, ul. Sokołowska
   Niskie napięcie EN-27: S14 Km 15+000, ul. Bylinowa
  • Wykonanie próby zwężek DN500/300
   Kolizja KG1 w/c S14 km 5+600
  • Prace ziemne
   Kolizja KG2 w/c S14 km 6+040
  • Montaż studni
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
  • Montaż rur
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
   Kanalizacja Sanitarna KS-02 S14 Km 9+300
   Wodociąg W-7
   Wodociąg W-11
   Wodociąg W-12

Tygodniowy Raport nr 74

W tygodniu od 8 do 14 marca zostały wykonane następujące prace:

1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:

  • W dniu 11.03.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie obiektu PGD-5,
  • W dniu 12.03.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie Ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych – Ekrany przeciwolśnieniowe,
  • W dniu 12.03.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie Ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych – Ekrany z siatek dla ochrony nietoperzy,
  • W dniu 8.03.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarami w zakresie:
   – Przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska w Łodzi (W-17),
   – Budowa przyłącza wodociągowego do MOP ul. Kozia w Łodzi (W-18),
   – Budowa przyłącza wodociągowego do MOP ul. Wronia w Łodzi (W-18),
   – Likwidacja przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda  w Łodzi (W-21),
   – Likwidacja przyłącza wodociągowego do ul. Aleksandrowska  w Łodzi (W-22),
   – Przebudowa przyłącza wodociągowego do ul. Bylinowej w Łodzi (W-23),
   – Likwidacja przyłącza wodociągowego (W-24A) ul. Klinowa  w Łodzi,
   – Przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Klinowa w Łodzi (W-24B),
   – Przebudowa sieci wodociągowej (W-23) ul. Aleksandrowska, ul. Bylinowa w Łodzi,
  • W dniu 8.03.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarami w zakresie:
   – Przebudowa sieci wodociągowej (W-16) ul. Okręglik w Łodzi,
   – Przebudowa sieci wodociągowej  (W-17) ul. Sokołowska w Łodzi,
   – Przebudowa sieci wodociągowej (W-18) ul. Wronia w Łodzi,
   – Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19),
   – Przebudowa sieci wodociągowej  ul. Klinowa w Łodzi (W-24),
   – Przebudowa sieci wodociągowej  (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi
  • W dniu 10.03.2021 przekazanie rewizji 04 PW wraz z przedmiarem w zakresie Likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • W dniu 8.03.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa),
  • W dniu 12.03.2021 przekazanie rewizji 04 PW wraz z przedmiarem w zakresie Budowy przepustu technologicznego PGE,
 1. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D-04.05.02. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem,
  • M.15.03.08 Nawierzchnia na bazie żywic epoksydowych
  • M.15.03.10 Nawierzchnia z kostki betonowej
  • M.16.01.10 Ściek skarpowy
  • M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych
  • M.20.01.07 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych
  • M.20.01.14 Próbne obciążenie obiektu mostowego
  • M.20.01.19 Klamry do mocowania drabiny
 2. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty drogowe:
  • Wykop:
   TG km 3+900 – 4+200,
   TG km 6+550 – 6+700,
   TG km 7+500 – 8+200
  • Nasyp: 
   TG km 9+420 – 9+480
   TG km 9+500 – 9+520
   TG km 12+390 – 12+500
   TG km 14+350 – 14+535
   TG km 16+070 – 16+343
   Droga gminna DG nr 120949 km 0+000 – 0+579,8 
  • Wymiana gruntu:
   Węzeł Aleksandrów Łódzki – Łącznica ALA_2L,
   TG km 10+960 – 10-990
  • Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych:
   Rzeka Aniołówka; Rów RBN3
 3. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty mostowe:
  • WD7: Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydeł i ścianek zaplecznych
  • WS28: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS30: Deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka
  • MS31: Prace przygotowawcze, wykop, platformy robocze
  • PGD-5: Wykop, kolumny DSM, Beton podkładowy, zbrojenie fundamentów
  • P.P-17.1: Wykonanie zasypki inżynierskiej przepustu
 4. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty branżowe:
  • Demontaż istniejącej linii
   Średnie napięcie ES-04: S14 km 8+700 – 11+100
   Średnie napięcie ES-07: S14 km 8+730, ul. Cegielniana
   Średnie napięcie ES-09: S14 km 9+600 – 11+150
   Niskie napięcie EN-11: S14 km 8+840, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-12 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-13 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-14: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Niskie napięcie EN-15: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Wysokie napięcie EWN-02: S14 km 11+100-9+600
  • Układanie kanalizacji, przewierty:
   Średnie napięcie ES-14a: Wezęł Al. Włókniarzy, km 11+000
   Średnie napięcie ES-17: Wezęł Al. Włókniarzy, km 11+000
   Niskie napięcie EN-10: S14 km 7+016, ul. Witosa
   Teletechnika TC-01, S14 km 7+016, ul. Witosa
   Teletechnika TO-03, S14 km 7+016, ul. Witosa
  • Przepięcie sieci
   Średnie napięcie ES-18: S14 km 11+600, ul. Sokołowska
   Niskie napięcie EN-27: S14 Km 15+000, ul. Bylinowa
  • Wykonanie próby zwężek DN500/300
   Kolizja KG1 w/c S14 km 5+600
  • Prace ziemne
   Kolizja KG2 w/c S14 km 6+040
  • Montaż studni
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
  • Montaż rur
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
   Kanalizacja Sanitarna KS-02 S14 Km 9+300
   Wodociąg W-7
   Wodociąg W-11
   Wodociąg W-12

Tygodniowy Raport nr 73

W tygodniu od 1 do 7 marca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej, jak wymieniono poniżej:
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 03  wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz,
  • W dniu 1.03.2021 przekazanie PW rev. 02  wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustów – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M1,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustów – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M10,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustu PDR-1.4 na rowie RBN1.1,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustu P-P1 na rowie RBN2,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-8,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-9,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-10,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 2.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev.04 wraz z przedmiarem w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków,
  • W dniu 2.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie budowy przepustu technologicznego PGE,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie Konstrukcji oporowej K-12 oraz Konstrukcji oporowej K-14.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.20.03.05. Geowłóknina,
  • D.03.02.02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  • R.02.01.01. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 2.03.2021 przekazano KNA nr 33 rewizja 1 w zakresie MS-14 Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich,
  • W dniu 2.03.2021 przekazano KNA (N) nr 11 w zakresie MS-14 Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich,
  • W dniu 2.03.2021 przekazano KNA (N) nr 12 w zakresie  Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 3.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 7 w zakresie Katalogu Detali Mostowych (KDM),
  • W dniu 3.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 41 rewizja 1 w zakresie obiektu PGD-5,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 32 rewizja 2 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 8 w zakresie Konstrukcji oporowej K-12,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 42 w zakresie Konstrukcji oporowej K-12,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 9 w zakresie Konstrukcji oporowej K-14,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 43 w zakresie Konstrukcji oporowej K-14.
 4. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty drogowe:
  • Wykop: TG km 3+900 – 4+200, km 6+550 -6+700, km 8+000 – 8+200
  • Wymiana gruntu: TG km 9+420 – 9+480, TG km 9+500 – 9+520
  • Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych: Rów 5.2, Rzeka Aniołówka, Rów RBN 3
 5. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty mostowe:
  • WD7: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS28: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS30: Deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka
  • MS31: Prace przygotowawcze, wykop, platformy robocze
  • PGD-5: Wykop
  • P.P-17.1: Uszczelnienie styków prefabrykatów i izolacja na zimno oraz zbrojenie deskowanie i betonowanie płyty zwieńczającej
 6. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty branżowe:
  • Demontaż istniejącej linii
   Średnie napięcie ES-04: S14 km 8+700 – 11+100
   Średnie napięcie ES-07: S14 km 8+730, ul. Cegielniana
   Średnie napięcie ES-09: S14 km 9+600 – 11+150
   Niskie napięcie EN-11: S14 km 8+840, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-12 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-13 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-14: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Niskie napięcie EN-15: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Wysokie napięcie EWN-02: S14 km 11+100-9+600
  • Układanie kanalizacji i montaż studni i słupów:
   Teletechnika TO-05, S14 km 8+980-9+350, ul. Wiosny Ludów
  • Przepięcie sieci
   Średnie napięcie ES-03: S14 km 6+820, ul. Witosa
  • wykonanie wykopów pod gazociąg DN150
   Kolizja KG3 w/c, S14 km 9+700 – 9+860
  • Układka i zasypka gazociąg DN150
   Kolizja KG3 w/c S14 km 9+700 – 9+860
  • Montaż studni
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
  • Montaż rur
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
   Montaż rur osłonowych KS-02 S14 Km 9+300
   Wodociąg W-7
   Wodociąg W-8

Tygodniowy Raport nr 72

W tygodniu od 22 do 28 lutego 2021 wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 23.02.2021 przekazanie PW rev. 02 wraz z przedmiarem w zakresie: PGD-6 – Przejście górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 23.02.2021 przekazanie PW rev.03 w zakresie: Projektu wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie powierzchniowe,
  • W dniu 22.02.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-12, Konstrukcji oporowej K-13, Konstrukcji oporowej K-14,
  • W dniu 22.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami do PW rev. 03 w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia, przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 22.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami do PW rev. 03 w zakresie likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  Tramwajowe:
  • T-01.00.00. Rozbiórka elementów nawierzchni
  • T-02.00.00. Prace pomiarowe
  • T-03.00.00. Roboty ziemne z wybraniem podsypki,
  • T-03.01.00. Zabudowa geowłókniny separacyjnej
  • T-03.02.00. Zabudowa warstwy ochronnej
  • T-04.00.00. Budowa torów tramwajowych
  • T-04.01.00. Nawierzchnia bezpodsypkowa – przejazdy
  • T-04.02.00. Nawierzchnia bezpodsypkowa – obiekt inżynierski
  • T-04.03.00. Połączenia szyn (spawy)
  • T-05.00.00. Regulacja torów w planie i w profilu z uzupełnieniem podsypki
  • T-06.00.00. Umocnienie skarp i dna rowu
  • T-07.00.00. Budowa drenu francuskiego
  • D.03.02.02. Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  • M.15.02.02. Dyspersyjna masa asfaltowo-lateksowa,
  • M.16.03.04. Drenaż francuski,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA nr 42  w zakresie Konstrukcji oporowych K-12,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA nr 43 w zakresie   Konstrukcji oporowych K-14,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA (N) nr  8 w zakresie Konstrukcji oporowych K-12,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA (N) nr  9 w zakresie Konstrukcji oporowych K-14,
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży sanitarnej, w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Tygodniowy Raport nr 71

W dniach od 15 do 21 lutego wykonano następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury rozpatrywania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przekazanych uzupełnień dokumentacji – raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko – dot. zatwierdzenia „zamiennego” PB i nowej decyzji ZRID.
 2. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 18.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź,
  • W dniu 19.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz,
  • W dniu 17.02.2021 przekazanie rewizji 05 PW wraz z przedmiarami w zakresie Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka i Przebudowy sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ,
  • W dniu 17.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Likwidacji przyłącza cieplnego,
  • W dniu 15.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW Oświetlenie drogowe rev. 01,
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych (w tym m.in. do specyfikacji R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek),
 4. Sukcesywne przekazywanie ST:
  • M.12.02.01. Kable sprężające, wewnętrzne,
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • M.13.03.10. Prefabrykowane konstrukcje łukowe,
  • M.20.01.15. Repery pomiarowe ocynkowane i M.20.01.16. Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem,
  • D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  • D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  • D-02.02.01. Wymiana gruntów,
  • D-01.03.04. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
  • D-07.07.01. Oświetlenie drogowe budowa i przebudowa.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 18.02.2021 przekazano KNA (N) nr 7 w zakresie KDM – Katalog detali mostowych
  • W dniu 19.02.2021 przekazano KNA (N) nr 6 w zakresie MS-14 Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich
  • W dniu 18.02.2021 przekazano Wykonawcy KNA nr 41 rev. 01 w zakresie PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych
  • W dniu 18.02.2021 przekazano KNA nr 32 rev. 02 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4
  • W dniu 17.02.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 5 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  • W dniu 17.02.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 31 rew. 1 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13,
 6. Otrzymano od Prezydenta Miasta Łodzi odpowiedź dot. poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.

Tygodniowy Raport nr 70

W tygodniu od 8 do 14 lutego 2021 r. wykonywane były następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • w dniu 8.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Budowa przepustu technologicznego PGE;
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) do Projektu Wykonawczego – wzmocnienie podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne rev. 03,
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie Projektu wzmocnienia podłoża gruntowego – Skarpy nasypów i wykopów rev. 02,
  • w dniu 10.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 220kV – PSE S.A., Dane gwarantowane rev. 01,
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie PW Projekt konstrukcji nawierzchni – Tom 2 – Nawierzchnie z mieszanek niezwiązanych rev. 06,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera PW wraz z przedmiarem WT-1 – Wiadukt tramwajowy nad drogą S14 rev. 01,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) do PW wraz z przedmiarem WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa)  rev. 01,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera PW wraz z przedmiarem WD-19 – Wiadukt w ciągu łącznic ALW 3P i ALW 4P (Al. Włókniarzy)  rev. 01.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
 3. Przekazanie rewizji Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.16.02.02. Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną,
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych
  • D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego,
  • D-05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
  • D-02.03.01. Wykonanie nasypów
  • D-04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • D-10.04.01. Nawierzchnia pasa technologicznego,
  • D-05.01.02. Nawierzchnia z kostki kamiennej,
  • D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • KNA (N) nr 2 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • KNA nr 32 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • KNA nr 41 w zakresie obiektu PGD-5,
  • KNA (N) nr 4 w zakresie obiektu PGD-5,

Tygodniowy Raport nr 69

W tygodniu od 1 do 7 lutego 2021 wykonane zostały następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego .
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych oraz sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.16.01.01. Wpusty mostowe,
  • M.11.06.01. Próbne obciążenie pala met. balastową,
  • M.16.01.11. Sączki odwadniające izolację,
  • M.20.03.09. Konstrukcje z blach falistych,
  • M.17.02.01. Łożyska elastomerowe kotwione
  • D-08.01.01. Krawężniki betonowe,
  • D-08.03.01. Obrzeża betonowe,
  • D-08.02.01. Chodnik z brukowej kostki betonowej,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego:
  • W dniu 5.02.2021 przekazano rewizję 01 KNA nr 31 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  • W dniu 5.02.2021 przekazano KNA (N) nr 5 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13,
  • W dniu 5.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 3 w zakresie Przepust P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt
 4. Przekazanie Opinii Projektanta dot. Projektu technologicznego: Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM – obiekt PGD-5
 5. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 04 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa urządzeń wodnych i cieków,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WT-1 – Wiadukt tramwajowy nad drogą S14,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa),
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WD-19 – Wiadukt w ciągu łącznic ALW 3P i ALW 4P (Al. Włókniarzy),
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – PGD-6 – Przejście górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 2.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa),
  • W dniu 4.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – Oświetlenie drogowe,
  • W dniu 5.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 5.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,