Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 92,17%

Roboty drogowe: 86,93%
Roboty branżowe: 92,97%
Obiekty inżynierskie: 99,98%