Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 99,50%

Roboty drogowe: 92,48%
Roboty branżowe: 99,40%
Obiekty inżynierskie: 100%