Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 85,04%

Roboty drogowe: 75,85%
Roboty branżowe: 77,33%
Obiekty inżynierskie: 98,85%