Tygodniowy Raport nr 1

Prace, które zostały wykonane do 20 października 2019 r.:

  1. Inwentaryzacja zieleni i przyrodnicza
  2. Prace z pozyskaniem mapy do celów projektowych
  3. Prace związane z projektem konstrukcji zbiorników retencyjnych
  4. Prace związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opinii i uzgodnień na potrzeby projektu budowlanego drogowego i mostowego.
  5. Analiza parametrów, rozwiązań i otrzymanych danych na potrzeby przygotowania projektu budowlanego.