Rada Budowy nr 1

W dniu 21.10.2019 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi odbyła się pierwsza, inauguracyjna Rada Budowy kontraktu, na której omówiono i zaplanowano prace na kolejny miesiąc.