Tygodniowy Raport nr 4

Prace projektowe podjęte do 12 listopada 2019 r.:

  1. Kontynuacja prac, związana z pozyskaniem danych niezbędnych do wykonania mapy do celów projektowych.
  2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców
  3. Prace niezbędne do wykonania inwentaryzacji zieleni oraz inwentaryzacji przyrodniczej, jak również przygotowanie materiałów do Raportu Oddziaływania na Środowisko.
  4. Prace związane z uzyskaniem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla projektowania branży drogowej oraz mostowej.
  5. Prace związane z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów.
  6. Analiza dokumentacji, niezbędnej w procesie projektowania.