Postęp prac – październik 2019

Prace projektowe wykonane w miesiącu październiku 2019r.:

 • Złożenie Programów Zapewnienia Jakości nr 1 rev.1 (Część ogólna) i nr 2 rev.1 (Plan jakości projektowania).
 • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych.
 • Przesłanie wniosków wydanie warunków technicznych do Zarządców Dróg.
 • Realizowanie prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od gestorów sieci.
 • Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą i inwentaryzacją zieleni.
 • Wykonywanie analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii i uzgodnień.
 • Analiza zakresów badań geologicznych badań terenowych oraz wykonywanie badań terenowych.
 • Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
 • Analiza rozwiązań w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 • Analiza rozwiązań projektowych na styku odcinków I i II drogi S14.
 • Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
 • Analiza parametrów obiektów inżynierskich pod kątem środowiskowym.
 • Analiza wariantów konstrukcyjnych zbiorników retencyjnych.
 • Przygotowanie materiałów do wykonanie aktualizacji prognozy ruchu.