Rada Budowy nr 2

W dniu 18 listopada 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 2, na której określono Kamienie Milowe dla kontraktu.

Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID.

Kamień Milowy nr 2 – wykonane w terminie 22 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Ponadto omówiono harmonogram robót, schematy organizacyjne kontraktu, procedurę obiegu dokumentów, Program Zapewnienia Jakości oraz poszczególne rozwiązania projektowe.

Omówiono postęp robót oraz przekazano plan pracy na kolejny miesiąc.