Tygodniowy Raport nr 6

W okresie od 18 do 25 listopada 2019 kontynuowano wszystkie prace podjęte od początku miesiąca listopada.