Tygodniowy Raport nr 7

W tygodniu od 25 listopada do 2 grudnia wykonane zostały następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych.
 2. Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców.
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Ponadto trwały prace związane z:

 1. Analizą dokumentacji w zakresie kolizji branżowych,
 2. Analizą rozwiązań dla konstrukcji oporowych,
 3. Analizą parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym,
 4. Projektem konstrukcji zbiorników retencyjnych,
 5. Przygotowywaniem materiałów do wykonania aktualizacji prognozy ruchu,
 6. Przygotowywaniem wariantów niwelety dla drogi S14 na styku zadania A i B.
 7. Analizą rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego,
 8. Opracowaniem Analizy i Prognozy Ruchu.
 9. Aktualizacją Programu Zapewnienia Jakości