Postęp prac – listopad 2019

Prace projektowe wykonane w miesiącu listopadzie 2019r.:

  • Inwentaryzacja budynków przyległych do placu budowy.
  • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych wraz z wykonywaniem pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy. Dokończenie operatu technicznego dla m. łodzi i złożenie go w Łódzkim Ośrodku Geodezji. Wykonanie map i operatu technicznego dla powiatu zgierskiego.
  • Pozyskiwanie wniosków do wydania warunków od zarządców dróg dla branży drogowej i ich analiza.
  • Kontynuacja prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci oraz ich analiza.
  • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektów budowlanych branżowych.
  • Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą oraz analiza materiałów i bieżących założeń projektowych celem aktualizacji i wykonania projektu zieleni.
  • Analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego.
  • Analiza zakresów badań terenowych. Zakończenie badań terenowych gruntu w zakresie wytypowanym do wzmocnień.
  • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.