Tygodniowy Raport nr 8

W tygodniu od 2 do 9 grudnia 2019 r. wykonano następujące prace:

  1. Wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Prace kameralne – wykonanie map i operatu technicznego dla powiatu zgierskiego. Złożenie  operatu  technicznego  do  Starostwa  Powiatowego  w Zgierzu.
  2. Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców. Analiza dokumentów.
  3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
  4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
  5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.
  7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.