Rada Budowy nr 3

W dniu 16.12 odbyła się Rada Budowy nr 3, na której omówione zostały bieżące problemy kontraktowe. Ponadto omówiono harmonogram robót, schematy organizacyjne kontraktu, procedurę obiegu dokumentów oraz poszczególne rozwiązania projektowe. Omówiono postęp robót oraz przekazano plan pracy na kolejny miesiąc.