Tygodniowy Raport nr 9

W tygodniu od 9 do 16 grudnia wykonane zostały następujące prace:

  1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
  2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza.
  3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
  4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
  5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego.
  7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.