Rada Techniczna nr 1

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 1, na której omawiane były problemy związane terenami poza pasem drogowym S14 określonym decyzją ZRiD.