Tygodniowy Raport nr 10

W tygodniu od 16 do 23 grudnia 2019 r. wykonano następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza (sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych).
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Opracowanie projektu wykonawczego inwentaryzacji zieleni.
 5. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego.
 6. Wykonanie Projektu budowlanego branży drogowej do uzgodnień (plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice pasa drogowego). 
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.
 8. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
 9. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
 10. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
 11. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 12. Opracowanie wykazu zajęć terenu poza pasem drogowym S14, określonym decyzją ZRID 2015r.,