Tygodniowy Raport nr 11

W tygodniu od 23 do 30 grudnia wykonano następujące prace:

  1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
  2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza.
  3. Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
  4. Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
  5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  6. Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej – do uzgodnień.
  7. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
  8. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
  9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.