Tygodniowy Raport nr 12

W tygodniu od 31 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Oklauzulowanie map dla m. Łódź, oklauzulowanie map dla powiatu zgierskiego, oklauzulowanie map – teren kolejowy, uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź, uzyskanie wypisów dla powiatu zgierskiego.
  2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
  3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
  4. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  5. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
  6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.