Postęp prac – grudzień 2019

Prace wykonane w grudniu 2019 r.:

 • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych wraz z wykonywaniem pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy. Dokończenie operatu technicznego dla m. Łodzi i m. Zgierza oraz złożenie go. Przygotowywanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP). Oklauzulowanie map dla m. Łódź, powiatu zgierskiego i terenu kolejowego. Przekazanie oklauzulowanych map na styczeń 2020 r.
 • Uzyskanie wpisów z EGIB dla m. Łodzi i powiatu zgierskiego.
 • Pozyskiwanie wniosków do wydania warunków od zarządców dróg dla branży drogowej i ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od Gestorów i Zarządców sieci oraz ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektów budowlanych branżowych.
 • Kontynuacja i finalizacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą oraz analiza materiałów i bieżących założeń projektowych celem aktualizacji i wykonania projektu zieleni. Przekazanie dokumentacji Inwentaryzacji przyrodniczej.
 • Analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego.
 • Prace związane z opracowywaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 • Analiza zakresów geotechnicznych badań terenowych. Zakończenie badań terenowych gruntu w zakresie wytypowanym do wzmocnień. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 • Rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie usunięcia drzew i krzewów.