Tygodniowy Raport nr 13

W tygodniu od 7 do 12 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla m. Łódź, uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla powiatu zgierskiego, uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych – na teren kolejowy, uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź, uzyskanie wypisów dla powiatu zgierskiego. Opracowywanie modelu terenu.
  2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
  3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
  4. Przekazanie inwentaryzacji przyrodniczej do biura Inżyniera.
  5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
  6. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
  7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.