Tygodniowy Raport nr 14

W tygodniu od 13 do 19 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla m. Łódź.
  2. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla powiatu zgierskiego.
  3. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych – na teren kolejowy.
  4. Uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź i powiatu zgierskiego.
  5. Opracowywanie modelu terenu.
  6. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców, którzy jeszcze nie wydali dokumentów.
  7. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
  8. Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do projektu budowlanego.
  9. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
  10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.