Tygodniowy raport nr 15

W tygodniu od 20 do 26 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych (z terenów m. Łódź; z terenów powiatu zgierskiego; z terenu zamkniętego PKP położonego w obszarze powiatu zgierskiego)
  2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
  3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
  4. Inwentaryzacja przyrodnicza przekazana do biura Inżyniera do przeglądu w dniu 10.01.2020. Trwa weryfikacja.
  5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do przedmiotowej dokumentacji.
  6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
  8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
  9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.