Tygodniowy raport nr 16

W tygodniu od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych. Weryfikacja przez Inżyniera.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Inwentaryzacja przyrodnicza przekazana do biura Inżyniera do przeglądu w dniu 10.01.2020. Trwa weryfikacja.
 5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do przedmiotowej dokumentacji.
 6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego
  i mostowego oraz pozostałych branż.
 8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.