Tygodniowy Raport nr 17

W tygodniu od 3 do 9 lutego 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych. Weryfikacja przez Inżyniera.
  2. Pozyskiwano warunki techniczne od Gestorów i Zarządców, które dotąd nie zostały wydane, a następnie poddano je analizie.
  3. Opracowywano projekty budowlane branżowe.
  4. Dokonano badania terenowe inwentaryzacji przyrodniczej w okresie wiosennych 2020 r. Trwa przygotowanie szczegółowego raportu.
  5. Przeprowadzono analizę i wprowadzono uwagi Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
  6. Przeprowadzono analizę parametrów i prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
  7. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
  8. Kontynuowano prace nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
  9. Przeprowadzono analizę zakresów badań terenowych dotyczących geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywano badania terenowe, a część z nich zakończono.