Tygodniowy Raport nr 20

W tygodniu od 24 lutego do 1 marca wykonano następujące prace:

1. Pozyskiwanie i analiza warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych. Przekazanie do uzgodnień ww. dokumentacji do poszczególnych gestorów i instytucji.
4. Praca nad szczegółowym dokumentem inwentaryzacji przyrodniczej po dokonaniu badań terenowych.
5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
6. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
7. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodno-prawnych.
8. Analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie.
9. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
10. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
11. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
12. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
13. Opracowywanie specyfikacji technicznych i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do już opracowanych specyfikacji technicznych.
14. Analiza akustyczna i lokalizacja ekranów akustycznych.