Tygodniowy Raport nr 21

W tygodniu od 2 do 8 marca wykonano następujące prace:

1. Przekazano do Biura Inżyniera mapę do celów projektowych.
2. Projektant przystąpił do realizacji Projektu podziału działek.
3. Pozyskiwano i analizowano warunki techniczne od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
4. Opracowywano projekty budowlane branżowe.
5. Złożono do Biura Inżyniera korektę Projektu Inwentaryzacji Zieleni i Gospodarki Zielenią.
6. Dokonano analizy parametrów i prac związanych z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
7. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego, mostowego oraz pozostałych branż, na bieżąco wprowadzano uwagi Inżyniera.
8. W dniu 03 marca 2020 roku odbyło się spotkanie z PKP PLK SA ZLK w Łodzi ws. obiektu WK-PGD-10 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy, Projektanta, uzgodniono rozwiązania konstrukcyjne dla obiektu.
9. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera do już opracowanych treści.