Tygodniowy Raport nr 22

W tygodniu od 9 do 15 marca 2020 wykonano następujące prace:

1. Uzupełniono dokumentacje geodezyjną do mapy do celów projektowych.
2. Przystąpiono do realizacji projektu podziału działek.
3. Pozyskiwano warunki techniczne od gestorów i zarządców.
4. Opracowywano branżowe projekty budowlane.
5. Złożono korektę projektu inwentaryzacji zieleni.
6. Analizowano parametry i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
7. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień.
8. Kontynuowano prace nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
9. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych treści.