Tygodniowy Raport nr 23

W tygodniu od 16 do 22 marca 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Projektant przystąpił do opracowywania dokumentacji podziałowej. Obecnie w związku z pandemią COVID-19 działania te zostały ograniczone.
2. Pozyskiwano warunki techniczne od gestorów i zarządców.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – przekazano dokumentację (część rysunkową) w zakresie obiektów WS-30 oraz WK-PGD-10.
4. Złożono do biura IK autokorektę projektu inwentaryzacji zieleni. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera.
5. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień. Wprowadzono uwagi Inżyniera i Zamawiającego.
6. Poddano analizie uzyskane materiały do wydania zgód wodnoprawnych.
7. Przekazano do Inżyniera dokumentację w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
8. Przekazano do Inżyniera dokumentację w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
9. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych treści.