Tygodniowy Raport nr 24

W tygodniu od 23 do 29 marca 2020 r. wykonano następujące prace:

1. W związku z pandemią COVID-19 działania dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości zostały ograniczone.
2. W celu pozyskiwania niezbędnych warunków technicznych, przygotowano harmonogram prac dla linii 220kV do odpowiedniego gestora sieci.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – wprowadzono do dokumentacji uwagi Inżyniera.
4. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień. Wprowadzano uwagi do części drogowej.
5. Przekazano do IK i Zamawiającego projekty obiektów WK-PGD-10, WS-28, WS-30.
6. Przekazano do odpowiednich instytucji materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych.
7. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych treści.
8. Analizowano rozwiązania konstrukcyjne w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.