Tygodniowy Raport nr 25

W tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia 2020 r. wykonano następujące prace:

1. W związku z pandemią COVID-19 działania dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości zostały ograniczone. Projektant jest w stałym kontakcie z ośrodkiem geodezji i nieustannie monituje sytuację (ma ograniczony dostęp m.in. do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych niezbędnych do realizacji podziałów działek).
2. Trwa analiza otrzymanych od PSE warunków technicznych.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – przekazano projekt dotyczący instalacji wod-kan oraz melioracji.
4. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
5. Trwa analiza i uzupełnianie raportu oddziaływania na środowisko o wiosenne obserwacje.
6. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień. Wprowadzano uwagi do części drogowej.
7. Przekazano do Inżyniera dokumentację w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie.
8. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.