Tygodniowy Raport nr 26

W tygodniu od 6 do 12 kwietnia 2020 wykonano następujące prace:

1. W związku z pandemią COVID-19 działania dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości zostały ograniczone. Projektant jest w stałym kontakcie z ośrodkiem geodezji i nieustannie monituje sytuację (ma ograniczony dostęp m.in. do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych niezbędnych do realizacji podziałów działek).
2. Przygotowana została opinia Projektanta warunków technicznych otrzymanych od PSE.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – przekazano Projekt Budowalny Likwidacja przyłącza cieplnego oraz Przepust PGE.
4. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
5. Przygotowano analizę akustyczną, która została przekazana do weryfikacji Inżyniera.
6. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
7. Wprowadzano uwagi Inżyniera do dokumentacji w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
8. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
9. Wykonywano prace związane z opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
10. Uzgadniano projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
11. Prowadzono prace związane z wykonaniem Projektów Technologii i Organizacji Robót (roboty drogowe, roboty rozbiórkowe)