Tygodniowy Raport nr 27

W tygodniu od 13 do 19 kwietnia 2020 wykonano następujące prace:

1. Wyjaśnienia uwag i niezbędne uzupełnienia do mapy do celów projektowych zostały przekazane do Inżyniera.
2. Projekt podziału nieruchomości wykonywano w ograniczonym zakresie ze względu na ograniczony dostęp do materiałów i urzędów.
3. Uzyskano warunki techniczne dla linii 220kV. Projektant przygotował opinię dotyczącą oczekiwań gestora.
4. Aktualizowano branżową dokumentację projektową.
5. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
6. Przygotowano analizę akustyczną, która została przekazana do weryfikacji Inżyniera.
7. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
8. Przekazano analizę akustyczną do weryfikacji Inżyniera
9. Kontynuowano  obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
10. Analizowano geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
11. Wprowadzano uwagi Inżyniera do dokumentacji w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
12. Poddano weryfikacji wielobranżowy projekt budowlany.
13. Wykonywano prace związane z opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
10. Uzgadniano projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
11. Prowadzono prace dotyczące projektu konstrukcji nawierzchni.