Tygodniowy Raport nr 28

W tygodniu od 20 do 26 kwietnia 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Pozyskiwano warunki techniczne od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane – a następnie je analizowano.
2. Aktualizowano projekty budowlane branżowe na podstawie uzyskiwanych uzgodnień i uwag. Wprowadzano do dokumentacji uwagi Inżyniera.
3. Przekazano do weryfikacji Inżyniera analizę akustyczną.
4. Kontynuowano obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano niezbędne analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
5. Monitorowo procedurę uzyskiwania zgód wodnoprawnych w PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.
6. Analizowano, wprowadzano uwagi i uzupełniano dokumentację dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
7. Przygotowywano wniosek i niezbędną dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Art. 11d specustawy.
8. Omówiono występujące roszczenia.
9. Omówiono sprawy finansowe.