Tygodniowy Raport nr 29

W tygodniu od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Wystosowano prośby do poszczególnych gestorów o uzupełnienie danych niezbędnych do projektowania: przebudowy kolizji, linii 220kV oraz zidentyfikowania linii kablowej światłowodowej w Zgierzu.
2. Aktualizowano projekty budowlane branżowe na podstawie uzyskiwanych uzgodnień i uwag. Wprowadzano do dokumentacji uwagi Inżyniera. W dniu 30.04.2020 przekazano do Inżyniera/Zamawiającego dokumentacje w zakresie Projektu Budowlanego.
3. Analizowano otrzymany komplet opinii do projektu budowlanego: przygotowywano i wysłano odpowiedzi do opinii z uwagami.
4. Przekazano do weryfikacji Inżyniera analizę akustyczną.
5. Kontynuowano obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano niezbędne analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
6. Przekazano na piśmie odpowiedzi na wszystkie wezwania do uzupełnień do PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.
7. W dniu 30.04.2020 przekazano do Inżyniera/Zamawiającego kompletną dokumentację wielobranżowego Projektu Budowlanego (PB) do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
8. W dniu 30.04.2020 przekazano do Inżyniera/Zamawiającego kompletną dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Art. 11d specustawy.
9. Omówiono występujące roszczenia.
10. Omówiono sprawy finansowe.