Tygodniowy Raport nr 30

W tygodniu od 4 do 10 maja 2020 wykonano następujące prace:

1. Zaakceptowano mapę do celów projektowych.
2. Zakończono okazywanie granic działek; przygotowano materiały do złożenia w ośrodku geodezyjnym.
3. Uzyskano warunki techniczne dla linii 220kV.
4. Zakończono obserwacje wiosenne dla inwentaryzacji przyrodniczej.
5. Kontynuowano obserwacje w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
6. Otrzymano uwagi do analizy akustycznej od Inżyniera – trwa weryfikacja przez Projektanta.
7. Uzyskano komplet opinii i uzgodnień technicznych. Trwa uzgadnianie projektów branżowych przez gestorów.
8. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
9. W dniu 08.05.2020 otrzymano uwagi od Inżyniera o brakujących dokumentach w przekazanej dokumentacji dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Trwa analiza uwag.
10. Analizowano i wprowadzano uwagi Inżyniera do koncepcji systemu zarządzania ruchem.