Tygodniowy Raport nr 31

W tygodniu od 11 do 17 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Zakończono okazanie granic i przekazano dokumentację do ośrodka geodezyjnego. Pozyskano mapę na poszerzenia (na potrzeby projektu PB 220 kV do PSE).
2. Opracowano projekt przebudowy kolizji z linią 220kV i przekazano projekt budowlany do gestora.
3. Awansowanie dokumentacji i wprowadzanie uwag Inżyniera do inwentaryzacji przyrodniczej.
4. Przekazano ponowny Raport Oddziaływania na Środowisko wraz z odpowiedziami do uwag Inżyniera w zakresie analizy akustycznej.
5. Monitorowano spółki kolejowe ws. rozpatrywania przez te spółki wniosków o uzgodnienie podziału działek.
6. Uzupełniono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego o brakujące dane.
7. Otrzymano uwagi Inżyniera dotyczące Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera.
8. Uzyskano pozytywny protokół z narady koordynacyjnej w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.