Tygodniowy Raport nr 32

W tygodniu od 18 do 24 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Uzyskiwano warunki techniczne od zarządców i gestorów sieci.
 2. Trwa procedura ZOPI dla Projektu Budowlanego oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 3. Monitorowano procedurę uzgadniania projektu przebudowy kolizji z linią 220kV.
 4. Awansowanie dokumentacji i wprowadzanie uwag Inżyniera do inwentaryzacji przyrodniczej.
 5. Monitorowano spółki kolejowe ws. rozpatrywania przez wniosków o uzgodnienie podziału działek nr 14/1 i 14/7 obr. 125 M. Zgierz.
 6. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
 7. Trwa analiza, wprowadzenie uwag, uzupełnianie dokumentacji w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 8. Uzyskano protokół z narady koordynacyjnej (ZUDP) w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
 9. Monitorowano procedurę uzgadniania części budowlano-technicznej Planu Działań Ratowniczych.
 10. Monitorowano procedurę opiniowania Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 11. Opracowywano specyfikacje techniczne.