Tygodniowy Raport nr 34

W tygodniu od 1 do 7 czerwca 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Analiza trybu postępowania wz. z korespondencją w zakresie podziałów działek na terenach zamkniętych, działki o numerach 14/1 i 14/7 obr. 125 M. Zgierz.
  2. Monitorowanie procedury uzgadniania przez PSE SA PB przebudowy kolizji z linią 220kV.
  3. Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej.
  4. Monitorowanie procedury uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.
  5. Finalizowanie prac w terenie w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
  6. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Koncepcji Zarządzania Ruchem.
  7. Przygotowywanie Wielobranżowego Projektu Budowlanego do uzyskania decyzji ZRID.
  8. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
  9. Opracowywanie specyfikacji technicznych.