Tygodniowy Raport nr 35

W tygodniu od 8 do 14 czerwca 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Monitorowano sytuację w ośrodku geodezji celem uzyskania dostępu do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych do realizacji podziałów działek. Wskutek ogłoszenia stanu epidemii dostęp do danych jest ograniczony.
  2. Uzyskano uzgodnienia projektu budowlanego: Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 100kV, opracowanego w oparciu o skorygowane warunki techniczne.
  3. Przekazano do ostatecznego uzgodnienia projekt budowlany przebudowy sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia.
  4. Analizowano uwagi przekazane do Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko.
  5. Uzyskano pozytywną opinię do projektu budowlanego przebudów przyłączy wodociągowych do posesjach przy: ul. Bylinowej i ul. Sokołowskiej w Łodzi.
  6. Wykonywano prace w terenie celem finalizacji opracowania dotyczącego geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
  7. Wprowadzano uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.