Tygodniowy Raport nr 36

W tygodniu od 15 do 21 czerwca 2020 wykonano następujące prace:

  1. W dniu 17.06.2020 r. Inżynier zatwierdził mapę do celów projektowych.
  2. Trwa analiza trybu postępowania wz. z korespondencją w zakresie podziałów działek na terenach zamkniętych, działki o numerach 14/1 i 14/7 obr. 125 M. Zgierz. W dniu 17.06.2020 w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie na którym ustalono dalszy tok postępowania.
  3. Uzyskano uzgodnienia projektu budowlanego – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110 kV.
  4. Uzyskano uzgodnienia projektu budowlanego – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN i nN.
  5. Wprowadzano uwagi Inżyniera do Koncepcji Zarządzanie Ruchem.
  6. Przygotowywano wniosek i pozostałą dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Art. 11d specustawy.