Tygodniowy Raport nr 37

W tygodniu od 22 do 28 czerwca wykonano następujące prace:

  1. Monitorowanie procedury uzyskiwania dwóch pozostałych pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.
  2. Przekazanie zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stanowiącej załącznik do wniosku ZRID.
  3. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
  4. Uzyskanie uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kolizji z linią 220kV.
  5. Uzyskanie rejestracji przez Łódzki Ośrodek Geodezji mapy z projektem podziału nieruchomości.
  6. Monitorowanie rejestracji podziałów nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.