Tygodniowy Raport nr 39

W tygodniu od 6 do 12 lipca wykonano następujące prace:

  1. Trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera / Zamawiającego, otrzymanych do Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko.
  2. Uzyskano uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kolizji z linią 220kV.
  3. Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (likwidacje i wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi).
  4. Inżynier przekazał uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera.
  5. Przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – w uzupełnieniu do wniosku o decyzję ZRID / wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych).
  6. W dniu 08 lipca 2020 roku przekazano do Inżyniera Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja nr 2.
  7. Zorganizowano spotkanie w dniu 06 lipca 2020 roku z PKP PLK SA ZLK w Łodzi dot. obiektu WK-10.