Tygodniowy Raport nr 40

W tygodniu od 13 do 19 lipca 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Przekazano do Inżyniera Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja nr 2.
  2. Przekazano do Inżyniera Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich WS-28 oraz WS-30.
  3. Przekazano do Inżyniera Projekty Wykonawcze wraz z przedmiarami dot.: Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka oraz Przebudowy sieci wodociągowej PZD Łódź.
  4. Przekazano Katalog Detali Mostowych wraz z odpowiedziami na uwagi Inżyniera.
  5. Otrzymano od Projektanta Projekt Wykonawczy dot. Przebudowy kolizji elektroenergetycznych 110kV – trwa weryfikacja.
  6. Opracowywano projekty wykonawcze dotyczące branży mostowej, sanitarnej, melioracyjnej, elektroenergetycznej.
  7. Opracowywano kolejne specyfikacje techniczne.
  8. Pozyskiwano brakujące uzgodnienia i warunki techniczne.