Tygodniowy Raport nr 41

W tygodniu od 20 do 26 lipca 2020 r. zostały wykonane następujące prace:

  1. Analizowano i wprowadzano uwagi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, kompletowano dokumenty i przygotowywao do przekazania materiały do ŁUW.
  2. Projektant opracowywał i sukcesywnie przekazywał do Wykonawcy, a następnie do Inżyniera, projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
  3. Przekazano do Inżyniera kolejne Karty Nadzoru Autorskiego.
  4. Omówiono – na Radzie Budowy nr 10 – sprawy techniczne i projektowe oraz bieżący postęp robót .
  5. Analizowano uwagi zawarte w uzyskanych opiniach do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – PSOR .
  6. Przekazywano do uzgodnień projekty wykonawcze branży telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.
  7. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) dla projektów wykonawczych niektórych gestorów sieci: przebudowa kolizji teletechnicznych, przebudowa kabla, przebudowa kolizji teletechnicznych, przebudowa kolizji teletechnicznych oraz przebudowa sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi.