Tygodniowy Raport nr 43

W tygodniu od 3 do 9 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
  2. Przekazano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego: Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600 (roboty wykończeniowe) oraz Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110Kv.
  3. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne.
  4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
  5. Monitorowano procedurę w zakresie uzyskania odpowiedzi z Urzędu Miasta Zgierz, Urzędu Gminy Zgierz, Urzędu Miasta Aleksandrów Łódzki, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ws. potwierdzenia poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.
  6. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
  7. Wykonywano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
  8. Wykonywano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
  9. Wykonywano prace związane z ogólną realizacją Kontraktu.