Tygodniowy Raport nr 44

W tygodniu od 10 do 16 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
  2. Przekazano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego: jezdnie dodatkowe D14-2 (od km 0+720), D15-1, D15-2, D16, D23-1, D23-2, Trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 14+300 do 16+343,29, Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600 (roboty wykończeniowe), przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110Kv
  3. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne.
  4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
  5. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) projektów wykonawczych: przebudowa kolizji teletechnicznych (od kilku gestorów sieci), projektu wykonawczego przebudowy kabla, uzgodnienie ZWiKu, projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi, projektu wykonawczego dot. przebudowy kolizji teletechnicznych przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi.
  6. Uzyskano od gestora uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej oraz projektu wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
  7. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
  8. Wykonywano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
  9. Wykonywano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
  10. Wykonywano prace związane z ogólną realizacją Kontraktu.