Tygodniowy Raport nr 45

W tygodniu od 17 do 23 sierpnia opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa sieci gazowych wysokiego wraz z przedmiarem.
 2. Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev3 (aktualizacja).
 3. WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem.
 4. WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) wraz z przedmiarem .
 5. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych.
 6. Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów wraz z przedmiarem.
 7. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia wraz z przedmiarem.
 8. Katalog Detali Mostowych.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN.
 2. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN.
 3. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN i SN – właściciele prywatni.
 4. Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Prowadzono roboty budowlane w oparciu o zamienną dokumentacje projektową- węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600.