Tygodniowy Raport nr 46

W tygodniu od 24 do30 sierpnia opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kanalizacji deszczowej DPS Łódź wraz z przedmiarem.
 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej UM Zgierz wraz z przedmiarem .
 3. Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przedmiarem.
 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz wraz z przedmiarem.
 5. Likwidacja przyłącza cieplnego wraz z przedmiarem.
 6. Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz wraz z przedmiarem.
 7. Przebudowa sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-16) ul. Okręglik w Łodzi wraz z przedmiarem.
 8. Przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska, ul. Kozia, ul. Wronia, ul. Bylinowa, ul. Klinowa, ul. Toeplitza oraz ul. Kąkolowa w Łodzi .
 9. Likwidacja przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda oraz Aleksandrowska w Łodzi.
 10. WD-7 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120949E (ul. Obrońców Warszawy) wraz z przedmiarem.
 11. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych dla różnych gestorów sieci.
 12. Przebudowa kolizji teletechnicznych dla różnych gestorów sieci.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110kv.
 2. Przebudowa kolizji teletechnicznych.
 3. Jezdnie dodatkowe D14-2 (od km 0+720) D15-1, D15-2, D16, D23-1, D23-2.
 4. Przebudowa kolizji teletechnicznych.