Tygodniowy Raport nr 47

W tygodniu od 31 sierpnia do 5 września opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

  1. Przebudowa kolizji teletechnicznych wraz z przedmiarem.
  2. Przedmiar do PW Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110kV.
  3. WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem.
  4. WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) wraz z przedmiarem.
  5. Katalog Detali Mostowych – rewizja nr 2.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

  1. Przebudowa sieci wodociągowej GZK Dąbrówka
  2. Przebudowa sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ