Tygodniowy Raport nr 50

W tygodniu od 21 do 27 września 2020 r. wykonywano prace związane z:

  1. Przygotowaniem wniosku i pozostałej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
  2. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
  3. Opracowywaniem i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej :
  • PW wraz z przedmiarem – Branża tramwajowa
  • PW wraz z przedmiarem – Zasilania energetyczne
  • PW wraz z przedmiarem – Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów
  • PW Zieleń – Projektowana zieleń,
  • PW Oświetlenie drogowe,
  • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia.